نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب انواع آسیب های ناشی از خیانت زناشویی در زوجین [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 47-67]
 • آسیب اجتماعی تبیین جامعه‌شناختی طلاق با فرا تحلیل پژوهش‌های انجام شده [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 157-191]
 • آموزش جنسی کودک تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 113-134]
 • آموزش هیجان‌مدار اثربخشی آموزش تلفیقی هیجان‌محور و بخشودگی بر میزان همبستگی خانوادگی و گرایش به طلاق در بین زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 193-220]
 • آیه مودت و رحمت کارامدی بسته آموزشی ارتقای روابط عاطفی زوجین براساس آیه مودت و رحمت نسبت به رضایت زناشویی [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 29-48]

ا

 • احساس تنهایی رابطه دوسویه احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری: پژوهشی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 69-90]
 • ادراک استرس بررسی نقش میانجی استرس ادراک شده در رابطه بین حمایت اجتماعی، سرمایه‌های روان‌شناختی و بخشایش با تحمل پریشانی در زوجین دچار خیانت زناشویی [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 129-155]
 • ادراک انصاف مدل ساختاری پرخاش‌گری پنهان براساس ویژگی‌های شخصیتی و ادراک انصاف با میانجی‌گری مهارت‌های ارتباطی در زنان متقاضی طلاق [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 157-176]
 • ارزش دانشجویان و کنش‎های پوشش: لغزش، نرمش، ارزش [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 93-127]
 • ازدواج پایدار مطالعه کیفی چگونگی آشنایی با همسر در زنان دارای ازدواج پایدار [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 7-26]
 • اعتبارسنجی مطالعه ویژگی‎های روان سنجی پرسشنامه غیرت [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 27-45]
 • افسردگی از منظر قرآن اثربخشی مشاوره گروهی رشد مدار بر شاخص های افسردگی، از منظر قرآن و افسردگی (بک) در زنان [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 67-92]
 • الگو طراحی الگوی سبک زندگی دینی زنان: پژوهشی مبتنی بر وصیتنامه شهدای زن در دفاع مقدس [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 7-40]
 • الگوهای ارتباطی الگوهای ارتباطی در زنان دارای تعارض زناشویی: یک مطالعه کیفی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 83-113]
 • ایمنی روان‌شناختی ایمنی روان‌شناختی زنان و راهبردهای مدیریت آن: پژوهشی کیفی در زنان عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 155-191]
 • انسجام خانوادگی اثربخشی آموزش تلفیقی هیجان‌محور و بخشودگی بر میزان همبستگی خانوادگی و گرایش به طلاق در بین زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 193-220]
 • انعطاف‌پذیری شناختی پیش‌بینی عملکرد خانواده، سبک‌های مقابله با تعارض زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی، بر اساس تحلیل روند تغییرات دورهای تحولی خانواده در زوجین متقاضی طلاق [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 91-112]

ب

 • بخشایش بررسی نقش میانجی استرس ادراک شده در رابطه بین حمایت اجتماعی، سرمایه‌های روان‌شناختی و بخشایش با تحمل پریشانی در زوجین دچار خیانت زناشویی [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 129-155]
 • بخشودگی زناشویی اثربخشی آموزش تلفیقی هیجان‌محور و بخشودگی بر میزان همبستگی خانوادگی و گرایش به طلاق در بین زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 193-220]
 • برترین زنان بررسی معنایی، مفهومی و کاربردی احادیث «فضیلت‌مندی زنان زایا و مهربان» [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 79-105]
 • برنامه‌های شبکه‌های ماهواره شکست عاطفی دانش‌آموزان دختر و ارتباط آن با استفاده از شبکه‌های مجازی و برنامه‌های شبکه‌های ماهواره [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 107-126]

پ

 • پدیدارشناسی الگوهای ارتباطی در زنان دارای تعارض زناشویی: یک مطالعه کیفی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 83-113]
 • پدیدارشناسی کرونا و چالش‌های خانواده: مطالعه پدیدارشناسی تجربه زیسته جوانان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 133-154]
 • پدیدارشناسی پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان از رفتارهای خیانت شوهر [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 49-81]
 • پدیدارشناسی تفسیری شناسایی فشارزاهای روان‌شناختی والدین زنان مطلقه (مطالعه کیفی) [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 41-65]
 • پرخاش‌گری پنهان مدل ساختاری پرخاش‌گری پنهان براساس ویژگی‌های شخصیتی و ادراک انصاف با میانجی‌گری مهارت‌های ارتباطی در زنان متقاضی طلاق [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 157-176]
 • پژوهش کیفی پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان از رفتارهای خیانت شوهر [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 49-81]
 • پوشش هنجاری تبیین میزان پای‌بندی به پوشش و حجاب هنجاری در میان دختران و زنان شهر تبریز [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 49-77]

ت

 • تاب‌آوری الگوی تاب‌آوری خانواده مبتنی بر تجربیات زیسته [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 7-30]
 • تاب‌آوری خانواده الگوی تاب‌آوری خانواده مبتنی بر تجربیات زیسته [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 7-30]
 • تاریخ خانواده سیر تحول نهاد خانواده از دوران جاهلیت تا دوران امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 127-155]
 • تجارب زیسته الگوی تاب‌آوری خانواده مبتنی بر تجربیات زیسته [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 7-30]
 • تجربه زیسته مادران و کودک تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 113-134]
 • تحلیل توصیفی کلایزی کرونا و چالش‌های خانواده: مطالعه پدیدارشناسی تجربه زیسته جوانان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 133-154]
 • تحمل پریشانی بررسی نقش میانجی استرس ادراک شده در رابطه بین حمایت اجتماعی، سرمایه‌های روان‌شناختی و بخشایش با تحمل پریشانی در زوجین دچار خیانت زناشویی [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 129-155]
 • تحول نهاد خانواده سیر تحول نهاد خانواده از دوران جاهلیت تا دوران امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 127-155]
 • تربیت جنسی الزامات مداخله در سلامت جنسی خانواده [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 7-28]
 • تعارض زناشویی الگوهای ارتباطی در زنان دارای تعارض زناشویی: یک مطالعه کیفی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 83-113]
 • تعهد پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان از رفتارهای خیانت شوهر [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 49-81]

چ

 • چالش‌های خانواده کرونا و چالش‌های خانواده: مطالعه پدیدارشناسی تجربه زیسته جوانان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 133-154]
 • چگونگی آشنایی در ازدواج مطالعه کیفی چگونگی آشنایی با همسر در زنان دارای ازدواج پایدار [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 7-26]

ح

 • حجاب دانشجویان و کنش‎های پوشش: لغزش، نرمش، ارزش [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 93-127]
 • حجاب تبیین میزان پای‌بندی به پوشش و حجاب هنجاری در میان دختران و زنان شهر تبریز [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 49-77]
 • حقوق خانواده مطالعه تطبیقی سازش در دعاوی خانوادگی در کنوانسیون سنگاپور 2019، حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 31-48]
 • حمایت اجتماعی بررسی نقش میانجی استرس ادراک شده در رابطه بین حمایت اجتماعی، سرمایه‌های روان‌شناختی و بخشایش با تحمل پریشانی در زوجین دچار خیانت زناشویی [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 129-155]
 • حمایت اجرایی مطالعه تطبیقی سازش در دعاوی خانوادگی در کنوانسیون سنگاپور 2019، حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 31-48]

خ

 • خیانت زناشویی انواع آسیب های ناشی از خیانت زناشویی در زوجین [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 47-67]
 • خیانت زناشویی پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان از رفتارهای خیانت شوهر [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 49-81]
 • خیانت زناشویی بررسی نقش میانجی استرس ادراک شده در رابطه بین حمایت اجتماعی، سرمایه‌های روان‌شناختی و بخشایش با تحمل پریشانی در زوجین دچار خیانت زناشویی [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 129-155]
 • خانواده انواع آسیب های ناشی از خیانت زناشویی در زوجین [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 47-67]
 • خانواده پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان از رفتارهای خیانت شوهر [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 49-81]
 • خانواده تبیین جامعه‌شناختی طلاق با فرا تحلیل پژوهش‌های انجام شده [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 157-191]
 • خانواده الزامات مداخله در سلامت جنسی خانواده [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 7-28]
 • خانواده در دوران اسلامی سیر تحول نهاد خانواده از دوران جاهلیت تا دوران امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 127-155]
 • خانواده در دوران جاهلیت سیر تحول نهاد خانواده از دوران جاهلیت تا دوران امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 127-155]
 • خانواده مبدأ شناسایی فشارزاهای روان‌شناختی والدین زنان مطلقه (مطالعه کیفی) [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 41-65]
 • خلق و خو و رفتار غذا خوردن کودک رابطه رفتار غذا خوردن مادر و غذا دادن ذهن آگاهانه با رفتار غذا خوردن کودک: نقش واسطه‌ای خلق و خوی کودک [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 115-132]

د

 • داوری مطالعه تطبیقی سازش در دعاوی خانوادگی در کنوانسیون سنگاپور 2019، حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 31-48]
 • دفاع مقدس طراحی الگوی سبک زندگی دینی زنان: پژوهشی مبتنی بر وصیتنامه شهدای زن در دفاع مقدس [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 7-40]
 • دین‌داری تبیین میزان پای‌بندی به پوشش و حجاب هنجاری در میان دختران و زنان شهر تبریز [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 49-77]
 • دورهای تحولی خانواده پیش‌بینی عملکرد خانواده، سبک‌های مقابله با تعارض زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی، بر اساس تحلیل روند تغییرات دورهای تحولی خانواده در زوجین متقاضی طلاق [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 91-112]

ر

 • رضایت زناشویی کارامدی بسته آموزشی ارتقای روابط عاطفی زوجین براساس آیه مودت و رحمت نسبت به رضایت زناشویی [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 29-48]
 • رفتار غذا خوردن مادر رابطه رفتار غذا خوردن مادر و غذا دادن ذهن آگاهانه با رفتار غذا خوردن کودک: نقش واسطه‌ای خلق و خوی کودک [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 115-132]
 • روایات معصومان(ع) بررسی معنایی، مفهومی و کاربردی احادیث «فضیلت‌مندی زنان زایا و مهربان» [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 79-105]
 • روابط عاطفی زوجین کارامدی بسته آموزشی ارتقای روابط عاطفی زوجین براساس آیه مودت و رحمت نسبت به رضایت زناشویی [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 29-48]
 • روش‌شناسی داده بنیاد ایمنی روان‌شناختی زنان و راهبردهای مدیریت آن: پژوهشی کیفی در زنان عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 155-191]

ز

 • زنان اثربخشی مشاوره گروهی رشد مدار بر شاخص های افسردگی، از منظر قرآن و افسردگی (بک) در زنان [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 67-92]
 • زنان تبیین میزان پای‌بندی به پوشش و حجاب هنجاری در میان دختران و زنان شهر تبریز [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 49-77]
 • زنان خیانت‌دیده اثربخشی آموزش تلفیقی هیجان‌محور و بخشودگی بر میزان همبستگی خانوادگی و گرایش به طلاق در بین زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 193-220]
 • زنان عضو هیئت علمی ایمنی روان‌شناختی زنان و راهبردهای مدیریت آن: پژوهشی کیفی در زنان عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 155-191]
 • زنان مطلقه شناسایی فشارزاهای روان‌شناختی والدین زنان مطلقه (مطالعه کیفی) [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 41-65]
 • زوج انواع آسیب های ناشی از خیانت زناشویی در زوجین [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 47-67]

س

 • ساخت پرسشنامه و منابع اسلامی مطالعه ویژگی‎های روان سنجی پرسشنامه غیرت [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 27-45]
 • سبک زندگی دینی طراحی الگوی سبک زندگی دینی زنان: پژوهشی مبتنی بر وصیتنامه شهدای زن در دفاع مقدس [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 7-40]
 • سبک ‌مقابله با تعارض زناشویی پیش‌بینی عملکرد خانواده، سبک‌های مقابله با تعارض زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی، بر اساس تحلیل روند تغییرات دورهای تحولی خانواده در زوجین متقاضی طلاق [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 91-112]
 • سرپرستی مرد بر خانواده تحلیل لزوم سرپرستی مرد بر نهاد خانواده از منظر اسلام و روان‌شناسی با‌توجه به کارکردهای خانواده در اسلام [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 135-156]
 • سرمایه روان‌شناختی بررسی نقش میانجی استرس ادراک شده در رابطه بین حمایت اجتماعی، سرمایه‌های روان‌شناختی و بخشایش با تحمل پریشانی در زوجین دچار خیانت زناشویی [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 129-155]
 • سلامت اثربخشی مشاوره گروهی رشد مدار بر شاخص های افسردگی، از منظر قرآن و افسردگی (بک) در زنان [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 67-92]
 • سلامت جنسی الزامات مداخله در سلامت جنسی خانواده [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 7-28]

ش

 • شبکه‌های مجازی شکست عاطفی دانش‌آموزان دختر و ارتباط آن با استفاده از شبکه‌های مجازی و برنامه‌های شبکه‌های ماهواره [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 107-126]
 • شکست عاطفی شکست عاطفی دانش‌آموزان دختر و ارتباط آن با استفاده از شبکه‌های مجازی و برنامه‌های شبکه‌های ماهواره [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 107-126]
 • شهدای زن طراحی الگوی سبک زندگی دینی زنان: پژوهشی مبتنی بر وصیتنامه شهدای زن در دفاع مقدس [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 7-40]

ط

 • طلاق پیش‌بینی عملکرد خانواده، سبک‌های مقابله با تعارض زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی، بر اساس تحلیل روند تغییرات دورهای تحولی خانواده در زوجین متقاضی طلاق [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 91-112]
 • طلاق مطالعه تطبیقی سازش در دعاوی خانوادگی در کنوانسیون سنگاپور 2019، حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 31-48]
 • طلاق تبیین جامعه‌شناختی طلاق با فرا تحلیل پژوهش‌های انجام شده [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 157-191]
 • طلاق مدل ساختاری پرخاش‌گری پنهان براساس ویژگی‌های شخصیتی و ادراک انصاف با میانجی‌گری مهارت‌های ارتباطی در زنان متقاضی طلاق [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 157-176]

ع

 • عملکرد خانواده پیش‌بینی عملکرد خانواده، سبک‌های مقابله با تعارض زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی، بر اساس تحلیل روند تغییرات دورهای تحولی خانواده در زوجین متقاضی طلاق [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 91-112]

غ

 • غذا دادن ذهن آگاهانه رابطه رفتار غذا خوردن مادر و غذا دادن ذهن آگاهانه با رفتار غذا خوردن کودک: نقش واسطه‌ای خلق و خوی کودک [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 115-132]
 • غیرت مطالعه ویژگی‎های روان سنجی پرسشنامه غیرت [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 27-45]

ف

 • فرا تحلیل تبیین جامعه‌شناختی طلاق با فرا تحلیل پژوهش‌های انجام شده [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 157-191]
 • فرزندآوری رابطه دوسویه احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری: پژوهشی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 69-90]
 • فرزندآوری بررسی معنایی، مفهومی و کاربردی احادیث «فضیلت‌مندی زنان زایا و مهربان» [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 79-105]
 • فرهنگ جنسی الزامات مداخله در سلامت جنسی خانواده [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 7-28]
 • فشارزاهای روان‌شناختی شناسایی فشارزاهای روان‌شناختی والدین زنان مطلقه (مطالعه کیفی) [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 41-65]

ق

 • قانون‌گرایی تبیین میزان پای‌بندی به پوشش و حجاب هنجاری در میان دختران و زنان شهر تبریز [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 49-77]
 • قرآن‌کریم بررسی معنایی، مفهومی و کاربردی احادیث «فضیلت‌مندی زنان زایا و مهربان» [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 79-105]

ک

 • کارکردهای خانواده تحلیل لزوم سرپرستی مرد بر نهاد خانواده از منظر اسلام و روان‌شناسی با‌توجه به کارکردهای خانواده در اسلام [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 135-156]
 • کرونا و خانواده کرونا و چالش‌های خانواده: مطالعه پدیدارشناسی تجربه زیسته جوانان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 133-154]
 • کودک تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 113-134]

گ

 • گرایش به طلاق اثربخشی آموزش تلفیقی هیجان‌محور و بخشودگی بر میزان همبستگی خانوادگی و گرایش به طلاق در بین زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 193-220]

ل

 • لغزش دانشجویان و کنش‎های پوشش: لغزش، نرمش، ارزش [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 93-127]

م

 • مادران و تربیت جنسی کودکان تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 113-134]
 • مدیریت خانواده تحلیل لزوم سرپرستی مرد بر نهاد خانواده از منظر اسلام و روان‌شناسی با‌توجه به کارکردهای خانواده در اسلام [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 135-156]
 • مدل بازگشتی معادلات ساختاری رابطه دوسویه احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری: پژوهشی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 69-90]
 • مدل ساختاری مدل ساختاری پرخاش‌گری پنهان براساس ویژگی‌های شخصیتی و ادراک انصاف با میانجی‌گری مهارت‌های ارتباطی در زنان متقاضی طلاق [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 157-176]
 • مشاوره گروهی رشد مدار اثربخشی مشاوره گروهی رشد مدار بر شاخص های افسردگی، از منظر قرآن و افسردگی (بک) در زنان [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 67-92]
 • ملاک برتری بررسی معنایی، مفهومی و کاربردی احادیث «فضیلت‌مندی زنان زایا و مهربان» [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 79-105]
 • منابع اسلامی کارامدی بسته آموزشی ارتقای روابط عاطفی زوجین براساس آیه مودت و رحمت نسبت به رضایت زناشویی [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 29-48]
 • منظر اسلام و روان‌شناسی تحلیل لزوم سرپرستی مرد بر نهاد خانواده از منظر اسلام و روان‌شناسی با‌توجه به کارکردهای خانواده در اسلام [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 135-156]
 • مهارت‌های ارتباطی مدل ساختاری پرخاش‌گری پنهان براساس ویژگی‌های شخصیتی و ادراک انصاف با میانجی‌گری مهارت‌های ارتباطی در زنان متقاضی طلاق [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 157-176]
 • موج اول کرونا کرونا و چالش‌های خانواده: مطالعه پدیدارشناسی تجربه زیسته جوانان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 133-154]

ن

 • نرمش دانشجویان و کنش‎های پوشش: لغزش، نرمش، ارزش [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 93-127]
 • نظریه داده بنیاد طراحی الگوی سبک زندگی دینی زنان: پژوهشی مبتنی بر وصیتنامه شهدای زن در دفاع مقدس [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 7-40]
 • نقش خانواده در ازدواج مطالعه کیفی چگونگی آشنایی با همسر در زنان دارای ازدواج پایدار [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 7-26]
 • نقش فرهنگ و جامعه در ازدواج مطالعه کیفی چگونگی آشنایی با همسر در زنان دارای ازدواج پایدار [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 7-26]
 • نگرش به فرزندآوری رابطه دوسویه احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری: پژوهشی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 69-90]
 • نگرش های کارکنان ایمنی روان‌شناختی زنان و راهبردهای مدیریت آن: پژوهشی کیفی در زنان عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 155-191]
 • نوجوانان شکست عاطفی دانش‌آموزان دختر و ارتباط آن با استفاده از شبکه‌های مجازی و برنامه‌های شبکه‌های ماهواره [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 107-126]

و

 • ویژگی‌های شخصیتی مدل ساختاری پرخاش‌گری پنهان براساس ویژگی‌های شخصیتی و ادراک انصاف با میانجی‌گری مهارت‌های ارتباطی در زنان متقاضی طلاق [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 157-176]
 • وصیتنامه و دست‌نوشته طراحی الگوی سبک زندگی دینی زنان: پژوهشی مبتنی بر وصیتنامه شهدای زن در دفاع مقدس [دوره 16، شماره 56، 1400، صفحه 7-40]

ه

 • هویت ملی تبیین میزان پای‌بندی به پوشش و حجاب هنجاری در میان دختران و زنان شهر تبریز [دوره 16، شماره 57، 1400، صفحه 49-77]