اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2747
تعداد پذیرش 480
تعداد عدم پذیرش 2095
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1620

مقالات منتشر شده (از سال 1379)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 461
تعداد مشاهده مقاله 226351
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 135577
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 901 روز
درصد پذیرش 17 %