اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی از سال 1402 [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری و پذیرش [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی از سال 1402
تعداد مقاله 583
تعداد پذیرش 75

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 136
تعداد مشاهده مقاله 43194
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 34535
آمار میانگین زمان داوری و پذیرش
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 265 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 70 روز
درصد پذیرش 13 %