داوران

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی
1 خدابخش احمدی نوده استاد
2 محمد حسن آسایش استادیار
3 حسن اسدزاده دانشیار
4 حسین اسکندری دانشیار
5 معصومه اسمعیلی استاد
6 عذرا اعتمادی دانشیار
7 محمد حسن آغاسی استاد
8 رحمان بردی اوزونی دوجی استادیار
9 احمد باصری استادیار
10 مریم بختیاری دانشیار
11 مجید بهستانی استادیار
12 طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی دانشیار
13 علی جوادی استادیار
14 فاطمه جوادزاده استادیار
15 سیده اسماء حسینی استادیار
16 محمد حسن پور استادیار
17 رضا حسین پور استادیار
18 سعید حکیمی ها دانشیار
19 شیرین رشیدی استادیار
20 کریم سواری دانشیار
21 کامران شیوندی استادیار
22 محمد سجاد صیدی استادیار
23 محمد علی صدری استادیار
24 سید عبدالرسول علم الهدی استادیار
25 امیر قربان پور لفمجانی استادیار
26 احمد کارگر استادیار
27 سمیه کاظمیان استادیار
28 مرتضی کرمی استادیار
29 سوسن کشاورز دانشیار
30 حسین کشاورز افشار استادیار
31 عبدالله معتمدی دانشیار
32 حمیدرضا مقامی استادیار
33 مهدی مقدسی استادیار
34 هاشم ندایی دانشیار
35 سیاوش نصرت پناه دانشیار
36 ابراهیم نعیمی استادیار