نرخ پذیرش مقالات
 
تعداد مقالات ارسال شده:     2,519
تعداد مقالات رد شده:           1,935
تعداد مقالات پذیرفته شده:   411     
درصد پذیرش:                       16

 اطلاعات نشریه

براساس آخرین بررسی و رتبه بندی نشریات علمی کشور در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نشریه علمی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده از نظر کیفیت حائز رتبه Q1 گردیده است.


سال آغاز انتشار: 1384
اعتبار نشریه: علمی - پژوهشی

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

دوره انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی: مطالعات فرهنگی تربیتی در حوزه زنان و خانواده
نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
میانگین زمان داوری: یک تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
هزینه پردازش و انتشار مقاله: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
آدرس پست الکترونیک نشریه: cwfs@ihu.ac.ir
 
   این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد

نکات مهم

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است قبل از ارسال مقاله جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  3. ارسال گزارش سامانه همانندجو  نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد.  (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
  4. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط نویسده مسئول امضاء شده و در سامانه بارگذاری شو.
  5. فرم مشخصات نویسندگان

لازم است از کلیه اعضای محترم هیأت تحریریه، مدیرمسئول، سردبیر، مدیر داخلی، داوران و نویسندگان معظم و معزز نشریه که در این راستا یار و همکار و همراه نشریه بوده اند قدردانی نمائیم.

نشریه همچون گذشته آمادگی پذیرش و بررسی مقالات استادان محترم و پژوهشگران ارجمند را دارد.

شماره جاری: دوره 17، شماره 60، شهریور 1401 (فصلنامه پاییز) 

طراحی الگوی هویت یکپارچه در دختران مبتنی بر تجارب زیسته موفق

صفحه 49-81

منصوره طالبیان؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان؛ محمد عسگری


ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سلامت معنوی روابط زوجین بر اساس متون اسلامی

صفحه 195-222

مجتبی حافظی؛ محمدرضا سالاری فر؛ مجتبی فرهوش؛ علی بیات


ابر واژگان