نرخ پذیرش مقالات
 
تعداد مقالات ارسال شده:     2,752
تعداد مقالات رد شده:           2,098
تعداد مقالات پذیرفته شده:   480     
درصد پذیرش:                       17
متوسط زمان داوری:     17 روز
متوسط زمان پذیرش:    50  روز

 اطلاعات نشریه

براساس آخرین بررسی و رتبه بندی نشریات علمی کشور در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نشریه علمی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده از نظر کیفیت حائز رتبه Q1 گردیده است.


سال آغاز انتشار: 1384
اعتبار نشریه: علمی - پژوهشی

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

دوره انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی: مطالعات فرهنگی تربیتی در حوزه زنان و خانواده
نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
میانگین زمان داوری: یک تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
هزینه پردازش و انتشار مقاله: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
آدرس پست الکترونیک نشریه: cwfs@ihu.ac.ir
 
   این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد

نکات مهم

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است قبل از ارسال مقاله جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  3. ارسال گزارش سامانه مشابهت‌یاب متون سمیم نور و یا سامانه همانندجو ایرانداک نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
  4. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) ، (فرم تعارض منافع نویسندگان) و (فرم موافقت یا کپی رایت) توسط نویسده مسئول امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.
  5. فرم مشخصات نویسندگان
  6. لطفا قبل از ارسال مقاله دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و  مصادیق تخلفات پژوهشی  را مطالعه نمائید.

لازم است از کلیه اعضای محترم هیأت تحریریه، مدیرمسئول، سردبیر، مدیر داخلی، داوران و نویسندگان معظم و معزز نشریه که در این راستا یار و همکار و همراه نشریه بوده اند قدردانی نمائیم.

نشریه همچون گذشته آمادگی پذیرش و بررسی مقالات استادان محترم و پژوهشگران ارجمند را دارد.

شماره جاری: دوره 18، شماره 64، مهر 1402 (پاییز 1402) 

مقاله پژوهشی

طراحی و اعتباریابی الگوی والدگری دوره نوجوانی بر اساس منابع اسلامی

صفحه 11-36

سیدعباس ساطوریان؛ محمدرضا احمدی؛ حمید رفیعی هنر؛ کارینه طهماسیان


عوامل موثر بر فرزندآوری با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی مجازی

صفحه 37-53

نرجس کیانپور؛ سید علی رحمان زاده؛ نوروز هاشم زهی


مرور نظام‌مند مطالعات عدالت جنسیتی در ایران

صفحه 129-154

زهرا بوربور؛ منصوره زارعان؛ نیره احمدی


بررسی تاثیر کرامت درمانی معنوی اسلامی بر افسردگی و سازگاری زوجی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر

صفحه 243-265

فهیمه جمالی راد؛ محمود آزادی؛ منیره صالحی؛ جعفر طالبیان شریف؛ علیه رضاداد


شناسایی کشمکش‌های نقش جنسیتی و مالی زنان شاغل درگیر تعارضات زناشویی: مطالعه پدیدارشناسی

صفحه 267-294

انسیه محمدیاری؛ علی رضایی شریف؛ احمدرضا کیانی؛ اسماعیل صدری دمیرچی


ابر واژگان