راهنمای دریافت کد ارکید (ORCID ID)

براساس نظر هیئت تحریریه محترم، از سال 1402 الزام ثبت کد ORCID  برای همه نویسندگان نشریه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده الزامی شده است. لذا نویسندگان محترم برای دریافت کد ORCID می‌توانید به https://orcid.org مراجعه و پس از ثبت نام، کد ارکید خود را دریافت نمایید.

 

راهنمای ثبت نام کد ارکید