فرایند پذیرش مقالات

روند بررسی مقالات در نشریه علمی فلصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده شامل داوری همسان و دوسو نابینا می باشد به این معنا که نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند. هر نسخه اولیه ارائه شده به نشریه پس از بررسی اولیه توسط سردبیر و اطمینان از همخوانی و انطباق مقاله با سیاست‌ها، اولویت‌ها و محورهای نشریه و نیز راهنمای نگارش نشریه، مقاله برای سیر مراحل به حداقل 2 داور مستقل ارسال می گردد تا مورد بررسی علمی قرار گیرد. پیش از آغاز داوری علمی توسط داوران، تمامی نسخ اولیه برای جلوگیری از دزدی ادبی بررسی می شوند. نشریه هیچ گونه گذشتی در زمینه دزدی ادبی نشان نداده و همواره تمامی مقالات ثبت شده را با دقت هر چه تمام تر مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد تا از مبرا بودن این آثار از دزدی ادبی اطمینان داشته باشد.

سردبیر نشریه با دقت تمام بگونه ای مقالات را مورد بررسی و پیگیری قرار می دهد که این اطمینان حاصل شود که روند بررسی همسان بصورت کاملا محرمانه صورت گیرد و هیچ شخصی غیر از نویسندگان و داوران هیچگونه اطلاعی از محتوای اثر ارائه شده تا زمان نشر در نشریه حاصل نکنند. تصمیم نهایی در مورد نسخه اولیه تماما به عهده داوران است و هیچ گونه عامل خارجی در این تصمیم تاثیری ندارد. در موارد وجود اختلاف نظر بین داوران همسان، تصمیم قبولی یا رد نهایی توسط داور سوم یا تیم سردبیری گرفته می شود.

در نشریه علمی فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، ناشناس بودن تمامی کارکنان دخیل در روند بررسی، مخصوصاً داوران با استفاده از یک سیستم مدیریت آنلاین (سامانه الکترونیکی) به نحو هر چه تمام‌تر انجام می‌شود.

برای حمایت از این روند لطفا در ارائه مقالات خود به نکات زیر توجه فرمایید:

  • صفحه اول فایل ارسالی می بایست شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، وابستگی آنان و اطلاعات تماس به همراه ایمیل، شماره تلفن و آدرس کامل محل کار باشد.
  • صفحه دوم فایل ارسالی می بایست شامل تنها عنوان مقاله و نه هیچ اطلاعات دیگری باشد.
  • تمامی صفحات بعدی فایل نباید شامل هیچ گونه اطلاعاتی در مورد هویت نویسندگان باشند.
  • لطفا نام نویسندگان را پیش از خلاصه مقاله و یا در پاورقی هیچ یک از صفحات ذکر نکنید.

پس از ارائه فایل مقاله به نشریه، سردبیر نشریه آن را بصورت اولیه بررسی می‌نماید( حداکثر 1 هفته). در صورتی که مقاله شروط اولیه لازم برای فرآیند داوری را داشته باشد به داوران مرتبط فرستاده می شود تا  روند داوری همسان و دوسو نابینا انجام شود. پس از اتمام فرآیند داوری، تصمیم‌گیری بصورت یکی از گزینه‌های زیر انجام می‌شود:

  • پذیرش مقاله
  • بازنگری کلی
  • بازنگری جزئی
  • عدم پذیرش مقاله