نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، محمدرضا ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه غیرت [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 27-45]
 • احمدی نوده، خدابخش انواع آسیب های ناشی از خیانت زناشویی در زوجین [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 47-67]
 • اعظمی، مریم مطالعه کیفی نحوه آشنایی با همسرِ زنان دارای ازدواج پایدار [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 7-26]

ب

 • باباخانی، وحیده طراحی مدل پیش‌بینی عملکرد خانواده، سبک‌های مقابله با تعارض زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی، بر اساس تحلیل روند تغییرات دورهای تحولی خانواده در زوجین متقاضی طلاق [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 91-112]

ج

 • جعفری، اصغر طراحی مدل پیش‌بینی عملکرد خانواده، سبک‌های مقابله با تعارض زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی، بر اساس تحلیل روند تغییرات دورهای تحولی خانواده در زوجین متقاضی طلاق [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 91-112]

ح

خ

 • خدادادی، ناهید تبیین رابطه دوسویه احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری پژوهشی بر مبنای مدل بازگشتی معادلات ساختاری [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 69-90]
 • خیراللهی، محمد طراحی مدل پیش‌بینی عملکرد خانواده، سبک‌های مقابله با تعارض زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی، بر اساس تحلیل روند تغییرات دورهای تحولی خانواده در زوجین متقاضی طلاق [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 91-112]

س

 • سرمدی، یاسمن انواع آسیب های ناشی از خیانت زناشویی در زوجین [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 47-67]
 • سودانی، منصور تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 113-134]

ش

 • شیرزاد، علیرضا تحلیل لزوم سرپرستی مرد بر نهاد خانواده از منظر اسلام و روان‌شناسی با‌توجه به کارکردهای خانواده در اسلام [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 135-156]
 • شریعت‌پناه، محسن ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه غیرت [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 27-45]
 • شریعتمدار، آسیه مطالعه کیفی نحوه آشنایی با همسرِ زنان دارای ازدواج پایدار [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 7-26]
 • شفائی مقدم، الهام تبیین رابطه دوسویه احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری پژوهشی بر مبنای مدل بازگشتی معادلات ساختاری [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 69-90]

غ

 • غلام زاده، مریم تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 113-134]

ف

 • فرح بخش، کیومرث مطالعه کیفی نحوه آشنایی با همسرِ زنان دارای ازدواج پایدار [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 7-26]

ق

 • قمری، محمد طراحی مدل پیش‌بینی عملکرد خانواده، سبک‌های مقابله با تعارض زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی، بر اساس تحلیل روند تغییرات دورهای تحولی خانواده در زوجین متقاضی طلاق [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 91-112]

م

ن

 • نادری، نگین تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 113-134]
 • نیازی، محسن تبیین رابطه دوسویه احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری پژوهشی بر مبنای مدل بازگشتی معادلات ساختاری [دوره 16، شماره 54، 1400، صفحه 69-90]