تعداد مقالات: 327
1. اثربخشی توانمندسازی کارکردی زوجین مبتنی بر رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زنان

دوره 10، شماره 31، تابستان 1394

محمدعلی جمشیدی؛ رقیه نوری پورلیاولی؛ مسعود جان بزرگی؛ مسعود جان بزرگی؛ محمدعلی فردین؛ محمدعلی فردین


2. ریشه‌یابی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ حجاب و عفاف و ارزیابی راهبردهای نقشه مهندسی فرهنگی (رویکرد سیستمی)

دوره 11، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 7-47

سید مازیار علوی؛ سید امیر آقایی؛ سیدحسین حسینی؛ محمود علیگو


3. ارائه الگوی ساختاری عوامل مؤثر بر قصد خرید پوشاک حجاب در زنان

دوره 11، شماره 38، بهار 1396، صفحه 7-30

سعید ده یادگاری؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ هادی بستام؛ نبی الله الیاسی


4. بررسی تأثیر الگوی مشاوره‌ای اسمای حسنا بر اصلاح تصور زنان متأهل نسبت به خداوند

دوره 12، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 7-29

طیبه شکیبایی؛ اقبال زارعی؛ معصومه اسمعیلی؛ موسی جاودان


7. تدوین الگوی بومی خانواده شادی محور با استفاده از نظریه مبنایی

دوره 13، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 7-26

منصوره سادات چاوشی؛ سیده منور یزدی؛ سیمین حسینیان


8. ارائه الگوی ارتباط زناشویی کارآمد با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 7-35

فهیمه پیرساقی؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش؛ فرشاد محسن زاده؛ جعفر حسنی


9. تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری

دوره 13، شماره 46، بهار 1398، صفحه 7-39

اعظم محمودزاده؛ زهرا یوسفی؛ محسن گلپرور


11. سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران و حق آموزش زنان

دوره 14، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 7-37

مریم سلگی؛ سوده کریمی


12. بررسی رابطه گفتگو‏محوری در خانواده با خودگردانی فرزندان و تبیین تربیتی آن

دوره 14، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 7-23

فروزش فریدی زاد؛ محمدحسین حیدری؛ محمدرضا نیستانی


13. تحلیل جامعه شناختی نگرش والدین نسبت به ترجیح جنسی ترجیح مند براساس نظریهGT

دوره 14، شماره 50، بهار 1399، صفحه 7-26

فهیمه کلباسی اصفهانی؛ بهزاد هاشمیان؛ ایمان احمدی سرابی؛ سهیلا نیکبخش


14. مقایسه اثربخشی گروه درمانی رفتاری ارتباطی، معنوی دینی اسلام‌محور و تلفیقی بر احساسات مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشویی

دوره 15، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 7-27

سعیده قشلاقی؛ مرضیه علیوندی وفا؛ خلیل اسماعیل پور؛ معصومه آزموده


17. زنان و اینترنت در هزاره سوم

دوره 1385، شماره 4، زمستان 1385

رحیم صفوی همامی


21. نقش زنان در ارتقای سرمایه اجتماعی

دوره 1386، شماره 12، بهار 1387

افسر افشار نادری