اثربخشی توانمندسازی کارکردی زوجین مبتنی بر رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زنان

دوره 10، شماره 31، مرداد 1394

محمدعلی جمشیدی؛ رقیه نوری پورلیاولی؛ مسعود جان بزرگی؛ مسعود جان بزرگی؛ محمدعلی فردین؛ محمدعلی فردین


ریشه‌یابی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ حجاب و عفاف و ارزیابی راهبردهای نقشه مهندسی فرهنگی (رویکرد سیستمی)

دوره 11، شماره 37، بهمن 1395، صفحه 7-47

سید مازیار علوی؛ سید امیر آقایی؛ سیدحسین حسینی؛ محمود علیگو


ارائه الگوی ساختاری عوامل مؤثر بر قصد خرید پوشاک حجاب در زنان

دوره 12، شماره 38، اردیبهشت 1396، صفحه 7-30

سعید ده یادگاری؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ هادی بستام؛ نبی الله الیاسی


بررسی تأثیر الگوی مشاوره‌ای اسمای حسنا بر اصلاح تصور زنان متأهل نسبت به خداوند

دوره 12، شماره 39، مرداد 1396، صفحه 7-29

طیبه شکیبایی؛ اقبال زارعی؛ معصومه اسمعیلی؛ موسی جاودان


تدوین الگوی بومی خانواده شادی محور با استفاده از نظریه مبنایی

دوره 13، شماره 44، آذر 1397، صفحه 7-26

منصوره سادات چاوشی؛ سیده منور یزدی؛ سیمین حسینیان


ارائه الگوی ارتباط زناشویی کارآمد با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 7-35

فهیمه پیرساقی؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش؛ فرشاد محسن زاده؛ جعفر حسنی


تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری

دوره 14، شماره 46، خرداد 1398، صفحه 7-39

اعظم محمودزاده؛ زهرا یوسفی؛ محسن گلپرور


سند آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران و حق آموزش زنان

دوره 14، شماره 48، آبان 1398، صفحه 7-37

مریم سلگی؛ سوده کریمی


بررسی رابطه گفتگو‏محوری در خانواده با خودگردانی فرزندان و تبیین تربیتی آن

دوره 14، شماره 49، اسفند 1398، صفحه 7-23

فروزش فریدی زاد؛ محمدحسین حیدری؛ محمدرضا نیستانی


تحلیل جامعه شناختی نگرش والدین نسبت به ترجیح جنسی ترجیح مند براساس نظریهGT

دوره 15، شماره 50، اردیبهشت 1399، صفحه 7-26

فهیمه کلباسی اصفهانی؛ بهزاد هاشمیان؛ ایمان احمدی سرابی؛ سهیلا نیکبخش


مقایسه اثربخشی گروه درمانی رفتاری ارتباطی، معنوی دینی اسلام‌محور و تلفیقی بر احساسات مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشویی

دوره 15، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 7-27

سعیده قشلاقی؛ مرضیه علیوندی وفا؛ خلیل اسماعیل پور؛ معصومه آزموده


شاخص‌ها و مؤلفه‌های سلامت خانواده ایرانی

دوره 17، شماره 60، شهریور 1401، صفحه 11-47

خدابخش احمدی؛ زهرا اخوی ثمرین


سنتزپژوهی شناسایی ابعاد و مولفه های فرزندپروری در مادران باردار (قبل از تولد فرزند)

دوره 18، شماره 63، تیر 1402، صفحه 11-48

یعقوب عزیزی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری؛ غلامرضا حسن زاده


زنان و اینترنت در هزاره سوم

دوره 2، شماره 4، دی 1385

رحیم صفوی همامی


نقش زنان در ارتقای سرمایه اجتماعی

دوره 3، شماره 12، اردیبهشت 1387

افسر افشار نادری