دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. تدوین و اعتباریابی الگوی تاب‌آوری خانواده مبتنی بر تجربیات زیسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

قدرت اله زارعان؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله معتمدی


2. سازش در دعاوی خانوادگی با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، حقوق ایران و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

رضا معبودی نیشابوری؛ سید علیرضا رضایی


3. شاخص‌ها و مؤلفه‌های سلامت خانواده ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

خدابخش احمدی؛ زهرا اخوی ثمرین


4. شناسایی الگوهای ارتباطی در زنان دارای تعارض زناشویی: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

شکرانه رهبری؛ ابراهیم نعیمی؛ معصومه اسمعیلی


5. رابطه رفتار غذا خوردن مادر و غذا دادن ذهن آگاهانه با رفتار غذا خوردن کودک: نقش واسطه‌ای خلق و خوی کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

مائده ستاری نیا؛ شیرین زینالی


6. کرونا و چالش های خانواده: مطالعه پدیدارشناسی تجربه زیسته جوانان سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

الهام شیردل؛ فاطمه حامی کارگر؛ مهران سهراب زاده


7. ایمنی روان‌شناختی زنان و راهبردهای مدیریت آن: پژوهشی کیفی در زنان عضو هیئت علمی دانشگاه های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

الهام بهپور؛ محمدمهدی فراحی؛ آذر کفاش پور؛ فریبرز رحیم نیا