کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 21
2. نقش جهانی شدن در تغییرات دو دهه اخیر خانواده ایرانی

دوره 13، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 131-164

سیده زهرا میر محمد رضائی؛ باقر ساروخانی


3. عوامل تعالی‌بخش مؤثر در تحکیم بنیان خانواده در آرای مفسران و اندیشمندان معاصر مسلمان

دوره 12، شماره 41، بهار 1396، صفحه 69-90

امیرحسین بانکی پور فرد؛ فهیمه مومنی راد؛ سید مهدی صدری


4. تحرک اجتماعی و گزینش همسر

دوره 12، شماره 40، بهار 1396، صفحه 57-82

مریم فخری؛ باقر ساروخانی؛ سید محمدصادق مهدوی


10. زمینه های اجتماعی- فرهنگی تک زیستی دختران

دوره 1391، شماره 21، بهار 1391

محمدتقی کرمی قهی؛ شهربانو پاپی نژاد


16. جایگاه اجتماعی خانواده و زن در ازبکستان

دوره 1385، شماره 4، زمستان 1385

رابعه خدا بیردی یوا