کلیدواژه‌ها = خانواده
شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای سیاست های کلی خانواده در ایران

دوره 19، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 133-156

هادی خان محمدی؛ حسین اصلی پور؛ معصومه یغمائیان؛ محبوبه عسکری باقرآبادی


تحلیل مفهوم اخلاق‌درخانواده ازمنظرامام سجاد(ع)

دوره 18، شماره 65، دی 1402، صفحه 11-44

سیدرضا طباطبائی نیا؛ داود رنجبران؛ مریم شاهوردی؛ محمدرضا یوسفی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


عوامل موثر بر فرزندآوری با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 18، شماره 64، مهر 1402، صفحه 37-53

نرجس کیانپور؛ سید علی رحمان زاده؛ نوروز هاشم زهی


به‌گزینی نهاد متولی نظام حکمرانی خانواده در جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 61، دی 1401، صفحه 93-121

محمد صالح طیب نیا؛ مهدی ستوده فر؛ مسعود شکری خیادانی؛ سهراب هاشمی نژاد


شاخص‌ها و مؤلفه‌های سلامت خانواده ایرانی

دوره 17، شماره 60، شهریور 1401، صفحه 11-47

خدابخش احمدی؛ زهرا اخوی ثمرین


الزامات مداخله در سلامت جنسی خانواده

دوره 16، شماره 57، بهمن 1400، صفحه 7-28

سعید قاسمی؛ غلامعباس شکاری؛ عباسعلی قیومی


تبیین جامعه‌شناختی طلاق با فرا تحلیل پژوهش‌های انجام شده

دوره 16، شماره 56، آذر 1400، صفحه 157-191

محمدرضا پویافر؛ غلامرضا تاج بخش


پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان از رفتارهای خیانت شوهر

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 49-81

صمد رسول زاده اقدم؛ اسماعیل خیرجو؛ وحیده عباسی


انواع آسیب های ناشی از خیانت زناشویی در زوجین

دوره 16، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 47-67

یاسمن سرمدی؛ خدابخش احمدی نوده


بررسی رابطه گفتگو‏محوری در خانواده با خودگردانی فرزندان و تبیین تربیتی آن

دوره 14، شماره 49، اسفند 1398، صفحه 7-23

فروزش فریدی زاد؛ محمدحسین حیدری؛ محمدرضا نیستانی


نقش جهانی شدن در تغییرات دو دهه اخیر خانواده ایرانی

دوره 13، شماره 44، آذر 1397، صفحه 131-164

سیده زهرا میر محمد رضائی؛ باقر ساروخانی


عوامل تعالی‌بخش مؤثر در تحکیم بنیان خانواده در آرای مفسران و اندیشمندان معاصر مسلمان

دوره 12، شماره 41، بهمن 1396، صفحه 69-90

امیرحسین بانکی پور فرد؛ فهیمه مومنی راد؛ سید مهدی صدری


تحرک اجتماعی و گزینش همسر

دوره 12، شماره 40، آبان 1396، صفحه 57-82

مریم فخری؛ باقر ساروخانی؛ سید محمدصادق مهدوی


زمینه های اجتماعی- فرهنگی تک زیستی دختران

دوره 7، شماره 21، بهمن 1391

محمدتقی کرمی قهی؛ شهربانو پاپی نژاد