کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 22
1. بررسی رابطه گفتگو‏محوری در خانواده با خودگردانی فرزندان و تبیین تربیتی آن

دوره 14، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 7-23

فروزش فریدی زاد؛ محمدحسین حیدری؛ محمدرضا نیستانی


3. نقش جهانی شدن در تغییرات دو دهه اخیر خانواده ایرانی

دوره 13، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 131-164

سیده زهرا میر محمد رضائی؛ باقر ساروخانی


4. عوامل تعالی‌بخش مؤثر در تحکیم بنیان خانواده در آرای مفسران و اندیشمندان معاصر مسلمان

دوره 12، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 69-90

امیرحسین بانکی پور فرد؛ فهیمه مومنی راد؛ سید مهدی صدری


5. تحرک اجتماعی و گزینش همسر

دوره 12، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 57-82

مریم فخری؛ باقر ساروخانی؛ سید محمدصادق مهدوی


7. سبک زندگی اسلامی و رابطه آن با مصرفگرایی (مورد مطالعه: شهروندان اصفهانی)

دوره 11، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 81-100

آذر قلی زاده؛ اعظم سبکتکین


10. زمینه های اجتماعی- فرهنگی تک زیستی دختران

دوره 1391، شماره 21، زمستان 1391

محمدتقی کرمی قهی؛ شهربانو پاپی نژاد


17. جایگاه اجتماعی خانواده و زن در ازبکستان

دوره 1385، شماره 4، زمستان 1385

رابعه خدا بیردی یوا