جهانی شدن و تغییر سبک گذران اوقات فراغت مطالعه‌ی موردی شهر تهران

نویسنده

دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

چکیده هدف این مقاله، بررسی رابطه میزان استفاده از ابزارهای فرهنگی جهانی شدن (رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و تلفن همراه)، با تغییر سبک گذران اوقات فراغت ساکنان شهر تهران است. شیوه گذران اوقات فراغت افراد، تحت تأثیر فرهنگ و ارزش­ های حاکم بر هر جامعه قرار دارد. امروزه ابزارهای فرهنگی جهانی شدن، انتقال فرهنگ ملت­ های گوناگون را تسهیل و تسریع کرده و سبب شده سبک گذران اوقات فراغت، فارغ از تأثیرات فرهنگ خودی، رو به سوی تأثیرپذیری از فرهنگ ­های دیگر داشته باشد. مطالعه این پدیده، به دلیل تأثیر آن بر خانواده و جامعه، ضروری به نظر می رسد. این مطالعه توصیفی – تحلیلی به روش پیمایشی انجام شده است. با استفاده از روش نمونه­ گیری خوشه­ ای چند مرحله ­ای، 500 نفر در شهر تهران انتخاب و به پرسشنامه­ ی محقق ساخته پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل یافته ­ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان می­ دهد، نحوه گذران اوقات فراغت ساکنان شهر تهران، تحت تأثیر جهانی شدن، از سبک ایرانی - اسلامی دور شده و به سمت سبک مدرن غربی رفته است.

کلیدواژه‌ها