دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، دی 1392 (354) 
تحلیل عوامل موثر بر میزان مشارکت زنان شاغل در احراز پست‌های مدیریتی در مدارس دولتی

غلامحسین نیکوکار؛ یاسر علیدادی تلخستانی؛ علی فرهادی؛ علی فرهادی؛ نسیم بهرامی خوشمهر


تحلیل فرهنگی فمینیسم لیبرال در منابع آموزش زبان انگلیسی امریکایی

حسین حسینی جیردهی؛ غلامحسین رضایت؛ قدرت حاجی رستملو؛ قاسم قنبری خانقاه