زمینه های اجتماعی- فرهنگی تک زیستی دختران

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده پژوهش حاضر به بررسی زمینه ­های اجتماعی فرهنگی تک­ زیستی دختران مجرد در کلان­شهر تهران پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از روش کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت­ یافته برای گردآوری اطلاعات مورد نظر استفاده شد. برای انتخاب مشارکت‏ کنندگان از روش نمونه‏ گیری هدفمند استفاده گردید و داده‏ ها‏ی گردآوری ‏شده با روش تحلیل موضوعی یاتماتیک تحلیل شده ‏اند. یافته ‏های این پژوهش نشان داد زمینه­ های نامساعد خانوادگی(از بین رفتن خانواده مبدأ و ناکارآمد بودن آن)، زمینه ­های اجتماعی فرهنگی(نظیر بالا رفتن سن ازدواج دختران، تجربه مهاجرت تحصیلی، تاثیرپذیری از گروه همسالان) و نیازهای اقتصادی از مهم­ترین بسترهای موجود و زمینه­ ساز اقدام به تک ­زیستی اجباری دختران جوان است. از مهم‏ترین آثار تجربه تک­ زیستی دختران مجرد  می­ توان به تنهایی، ناامیدی، اضطراب، افسردگی، خلأ محبت واقعی و آرامش در کنار خانواده ، نداشتن احساس امنیت، عدم پذیرش این سبک از زندگی از سوی افراد جامعه و از همه مهم­ تر عدم تعلق به خانواده و به مرور زمان شکل­ گیری احساس پوچی در زندگی آنها اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها