دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مطالعه کیفی نحوه آشنایی با همسر ِ زنان دارای ازدواج پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

مریم اعظمی؛ آسیه شریعتمدار؛ کیومرث فرح بخش


2. ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه غیرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

محمدرضا احمدی؛ محسن شریعت‌پناه؛ رحیم میردریکوندی؛ ابوالحسن حقانی


3. انواع آسیب‌های ناشی از خیانت زناشویی در زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

یاسمن سرمدی؛ خدابخش احمدی نوده


4. تبیین رابطه دوسویه احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری پژوهشی بر مبنای مدل بازگشتی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

محسن نیازی؛ الهام شفایی مقدم؛ ناهید خدادادی


5. طراحی مدل پیش‌بینی عملکردخانواده، سبک‌های مقابله با تعارض زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه‌زندگی در زوجین متقاضی طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

محمد خیراللهی؛ اصغر جعفری؛ محمد قمری؛ وحیده باباخانی


6. تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

نگین نادری؛ مریم غلام زاده؛ منصور سودانی