دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نقش حمایت عاطفی خانواده در کیفیت زندگی زناشویی (از منظر زنان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

محبوبه صالح نیا


بررسی و تحلیل گفتمان اخبار خشونت خانگی در بستر رسانه‌های مجازی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

کوثر دهدست؛ فاطمه قاسمی نیایی؛ نفیسه درخشان


پیشایندها و پیامدهای سازگاری زناشویی در زوجین راضی از زندگی زناشویی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

ثمین راست گفتار؛ جواد خدادادی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس معنای سوگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

داود فتحی؛ احمدرضا کیانی؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ علی شیخ الاسلامی


الگوی انگیزش فرزندآوری مبتنی بر تجارب زیسته خانواده‌های تک فرزند و بیشتر از دو فرزند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

به رزان حسینی؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد حسین سالاری فر


نقش بازی های بومی-خانوادگی در رضایت مندی، توانمندسازی و ابعاد شش گانه کارکرد خانواده بر اساس مدل مک مستر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

مژگان رحمانی؛ محمد سجاد صیدی؛ سیدمحسن حجت خواه


بررسی پدیداری موانع و تسهیل کننده های مداخلات مددکاری اجتماعی در راستای رضایت جنسی زوجین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

سارا نوروزی؛ معصومه معارف وند؛ حمید خانکه؛ مصطفی اقلیما


نقش میانجی‌گری ناگویی هیجانی مادر در رابطه بین سبک‌های فرزند پروری ادراک‌شده و دلبستگی مادر-جنین در مادران باردار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

آزاده طاولی؛ فاطمه دوست محمدی؛ زهرا کرمی


بررسی کیفی گفتمان های غالب در روایت زوج های متعارض

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

سحر اوج؛ سمیّه کاظمیان؛ جواد خدادادی سنگده


الگویابی گرایش به مصرف مواد بر اساس عملکرد خانواده و جوّ عاطفی خانواده با میانجی‌گری سلامت اجتماعی در زنان بازپروری شده شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

انسیه بابایی؛ حدیث ربانی؛ خسرو رشید؛ فضل الله حسنوند


پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت نوجوانان بر اساس سبک‌های فرزندپروری با میانجی‌گری سبک‌های دلبستگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

محمدرضا تمنایی فر؛ محبوبه خنشان


شکل‌گیری هویت و الگوبرداری از افراد شاخص در نوجوانان دختر: یک مطالعه پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

مجتبی حقانی زمیدانی؛ سیده لیلا حق پرست؛ معصومه اسمعیلی؛ علی اصغر عظیمی


شناسایی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری زنان مطلقه و سرپرست فرزند: یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

نسیم زکی خانی؛ خدیجه شیرالی نیا؛ ذبیح اله عباس پور


ارزیابی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس غرق شدگی عاطفی در رابطه زوجی (IPFS)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

مهدی سمواتی؛ مرضیه حسن زاده


پیش‌بینی تعارضات زناشویی زوج‌های طلبه بر اساس سبک‌های فرزندپروری ادراک شده والدینی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

مسعود نورعلیزاده میانجی؛ حسین الهی


ابعاد حقوقی ترمیم بکارت در ازدواج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

صالحه خدادادی؛ اعظم خوش صورت موفق؛ راحله کاردوانی


تحلیل مفهوم اخلاق‌درخانواده ازمنظرامام سجاد(ع)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

سیدرضا طباطبائی نیا؛ داود رنجبران؛ مریم شاهوردی؛ محمدرضا یوسفی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


مطالعه پدیدارشناختی بحران وجودی سالمندان در دوره آشیانه خالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

عبدالباسط محمودپور؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ عبدالله شفیع آبادی


مقایسه مادرآزاری در بین دانش آموزان شهری و روستایی شهر دورود

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

ذبیح اله عباس پور؛ محمد سالاروند؛ رضا خجسته مهر


آموزه‌های نماز و تعالی خانواده اسلامی(مطالعه کیفی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

احمد عباسی دره بیدی؛ طیبه زارعی


پیش بینی تحمل پریشانی در سالمندان بر اساس حمایت ادراک شده، اجتناب تجربی و هوش معنوی با نقش میانجی ذهن آگاهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

فرحناز جوانمردی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کامبیز پوشنه


شناسایی نقش والدین در سازگاری دختران جوان با طلاق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

زهره صالح بیگی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ کیومرث فرح بخش


مطالعه تاثیر روان‌درمانی گروهی با رویکرد یکپارچه توحیدی بر افسردگی زنان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

محمد حسین شریفی نیا؛ زهرا رحیمی یگانه