دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. آزمون نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی باتحمل پریشانی در زوجین دچار پیمان‌شکنی زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

فاطمه زنگنه پارسا؛ محمدباقر حبی


2. تدوین الگوی ارتقای رضایت زناشویی و بررسی اثربخشی آن در کاهش میل به طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

عفت یحیایی راد؛ حسین سلیمی؛ محمد عسگری؛ کیومرث فرح بخش


3. نقش رعایت حریم های ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل: یک مطالعه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

مژگان کارشناس؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان


4. مقایسه اثربخشی درمان ودیعه های انسانی(HGT) و درمان عقلانی-عاطفی-رفتاری(REBT) بر روی افسردگی زنان مطلقه شهر شهرکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

روح الله کرمی بلداجی؛ اقبال زارعی؛ سید رضا فلاح چای؛ مریم صادقی فرد


5. اثربخشی آموزش شروع پویا به روش شناختی- رفتاری بر تجربه سوگ همسران شهدای مدافع حرم استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

معصومه زیبائی نژاد؛ احمد برجعلی؛ معصومه اسمعیلی؛ آتوسا کلانتر هرمزی


6. تبیین واکنش‌های عاطفی دختران با نشانگان شکست عشقی: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

محمد حسن آسایش؛ نیکو قاضی نژاد؛ فهیمه باهنر


7. سهم اعتیاد به اینترنت و خودکنترلی زوجین در تبیین رضایت زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

مالک میرهاشمی؛ آرزو بوربور


8. مطالعه کیفی نحوه آشنایی با همسر ِ زنان دارای ازدواج پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

مریم اعظمی؛ آسیه شریعتمدار؛ کیومرث فرح بخش


9. ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه غیرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

محمدرضا احمدی؛ محسن شریعت‌پناه؛ رحیم میردریکوندی؛ ابوالحسن حقانی


10. کشف عوامل بازدارنده زوجین از فرزندآوری در دهه اخیر (مرور سیستماتیک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

علی فتحی آشتیانی؛ فاطمه رفیعی مقدم


11. انواع آسیب‌های ناشی از خیانت زناشویی در زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

یاسمن سرمدی؛ خدابخش احمدی نوده


12. تبیین رابطه دوسویه احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری پژوهشی بر مبنای مدل بازگشتی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

محسن نیازی؛ الهام شفایی مقدم؛ ناهید خدادادی


13. طراحی مدل پیش‌بینی عملکردخانواده، سبک‌های مقابله با تعارض زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه‌زندگی در زوجین متقاضی طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

محمد خیراللهی؛ اصغر جعفری؛ محمد قمری؛ وحیده باباخانی


14. فراتحلیل چهار دهه پژوهش در ارتباط با موانع وچالش‌های ارتقاء زنان در پست‌های مدیریت ورزشی در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

زهرا جامی عابد؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی‌زاد؛ محمدرضا اسماعیل‌زاده


15. تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

نگین نادری؛ مریم غلام زاده؛ منصور سودانی