دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران و حق آموزش زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

مریم سلگی؛ سوده کریمی


2. ارائه مدل مفهومی برای مهارت‌آموزی دانشجویان دختر دانشگاه‌های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

مژگان ناصری؛ اصغر شریفی؛ محمدنقی ایمانی


3. پدیدارشناسی مناسک دینی خانوادگی و تاثیر آن بر مناسبات اجتماعی زوجین و خانواده ها در میان سه گونه همسرگزینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

ژیلا قزوینه؛ باقر ساروخانی؛ عالیه شکربیگی


4. تعیین‌کننده‌های باروری زیر حدّ جایگزین زنان کُرد مطالعه موردی: زنان 49-15 ساله شهر سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

علی یار احمدی؛ میلاد فیضی؛ حامد کریمی


5. طراحی الگوی معیارهای همسرگزینی در جامعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

محسن نیازی؛ سمیه میری؛ علی فرهادیان


6. اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ‌به شیوه‌ گروهی بر اعتماد در روابط بین‌فردی و کنترل عواطف در زنان متأهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

احمد امانی؛ امید عیسی نژاد؛ الهه علیپور


7. درآمدی بر مبانی نظری شاخص توانمندسازی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

زهرا خیری دوست لنگرودی؛ فرشاد مومنی؛ امیر خادم علیزاده