موضوعات = فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده
مطالعه تاثیر روان‌درمانی گروهی با رویکرد یکپارچه توحیدی بر افسردگی زنان

دوره 18، شماره 65، دی 1402، صفحه 229-248

محمد حسین شریفی نیا؛ زهرا رحیمی یگانه


آموزه‌های نماز و تعالی خانواده اسلامی(مطالعه کیفی)

دوره 18، شماره 65، دی 1402، صفحه 249-268

احمد عباسی دره بیدی؛ طیبه زارعی


نقش میانجی انعطاف‌پذیری خانواده در ارتباط بین دینداری با بحران هویت دختران نوجوان

دوره 18، شماره 64، مهر 1402، صفحه 179-196

مهری الیاسی؛ مونا برادران خانیانی؛ نسرین واسعی؛ آنیتا فراستی


سنتزپژوهی شناسایی ابعاد و مولفه های فرزندپروری در مادران باردار (قبل از تولد فرزند)

دوره 18، شماره 63، تیر 1402، صفحه 11-48

یعقوب عزیزی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری؛ غلامرضا حسن زاده


مفهوم حریم خصوصی از دیدگاه زوجین: یک مطالعه پدیدار‌شناختی

دوره 18، شماره 63، تیر 1402، صفحه 83-112

فاطمه قربانی؛ کیومرث فرح بخش؛ جواد خدادادی سنگده


فراتحلیل متغیرهای روان‌شناختی همبسته با حجاب و عفاف

دوره 18، شماره 63، تیر 1402، صفحه 153-180

عباس آینه‌چی؛ سمیه عرب خراسانی


رابطه‌ی سرمایه روانشناختی با توانمندی خانواده: نقش میانجی معنای زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده

دوره 18، شماره 63، تیر 1402، صفحه 181-212

طراوت خوشرو رودبارکی؛ امیر قربان پور لفمجانی؛ حسن بلند


تحلیل عاملی تاییدی مقیاس ارزیابی شادی در زنان میانسال

دوره 18، شماره 63، تیر 1402، صفحه 265-286

ایمان مصباح؛ علی رضایی شریف


پیش بینی کارکرد خانواده و شیوه های تربیتی فرزندان بر اساس میزان استفاده والدین از رسانه های جمعی و شبکه های ارتباط مجازی

دوره 18، شماره 63، تیر 1402، صفحه 287-304

امیر هاشمی سنجانی؛ شهرزاد سراوانی؛ مژگان زینلی پور؛ فائزه اربابی


مضمون‌شناسی خشونت زنان و مردان متأهل علیه همسران خود: معنا، دلایل و پیامدها

دوره 18، شماره 63، تیر 1402، صفحه 305-332

مسعود گلچین؛ علیرضا کریمی؛ علی رضائی؛ منصوره اعظم آزاده


عوامل مؤثر بر پایداری خانواده‏ کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی

دوره 18، شماره 62، اردیبهشت 1402، صفحه 11-38

مریم مجید ناتری؛ معصومه اسمعیلی؛ جواد خدادادی سنگده


چگونگی تکریم سالمندان از منظر زنان مراقب در خانواده های مذهبی : مطالعه‌ای کیفی

دوره 18، شماره 62، اردیبهشت 1402، صفحه 67-87

فرزانه شفق؛ زهرا یوسفی؛ غلامرضا منشئی


الگوهای تعامل زناشویی افراد تمایزنایافته: یک مطالعه کیفی

دوره 18، شماره 62، اردیبهشت 1402، صفحه 89-119

زینب عبدیوسفخانی؛ علی اکبر سلیمانیان؛ زینب گل پیچ


طراحی الگوی زوج درمانی از دیدگاه قرآن و روایات با تاکید بر حسادت زدایی و بررسی ویژگی های روان سنجی آن

دوره 18، شماره 62، اردیبهشت 1402، صفحه 143-171

فاطمه جعفری؛ مه سیما پور شه؛ فاطمه فیاض؛ عباس عبدالهی


تدوین مدل علی پایداری و رضایت زناشویی براساس خصایص زناشویی با میانجی‌گری مدیریت تعارض

دوره 18، شماره 62، اردیبهشت 1402، صفحه 173-193

فرشته اکبری؛ مختار عارفی؛ امید مرادی


واکاوی راهبردهای حفظ رابطه زوجی در زنان شاغل: تحلیل محتوای کیفی

دوره 18، شماره 62، اردیبهشت 1402، صفحه 217-234

محسن گل محمدیان؛ حمید سلیمی