موضوعات = فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده
بررسی کیفی گفتمان های غالب در روایت زوج های متعارض

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

سحر اوج؛ سمیّه کاظمیان؛ جواد خدادادی سنگده


شناسایی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری زنان مطلقه و سرپرست فرزند: یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

نسیم زکی خانی؛ خدیجه شیرالی نیا؛ ذبیح اله عباس پور


مطالعه پدیدارشناختی بحران وجودی سالمندان در دوره آشیانه خالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

عبدالباسط محمودپور؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ عبدالله شفیع آبادی


پیش بینی تحمل پریشانی در سالمندان بر اساس حمایت ادراک شده، اجتناب تجربی و هوش معنوی با نقش میانجی ذهن آگاهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

فرحناز جوانمردی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کامبیز پوشنه


مدل ساختاری کیفیت زندگی زناشویی براساس بخشودگی زناشویی با نقش میانجی پاسخگویی ادراک شده همسر در زنان متاهل شهرتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

اکرم نریمانی؛ اسماعیل اسدپور؛ زهره صادقی افجه؛ کامبیز پوشنه


اثربخشی آموزش سرمایه‌ی روان‌شناختی و باورهای فراشناخت بر احساس پیوستگی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

فرهاد خرمائی؛ نیره ذوالفقاری؛ سید مهدی پورسید


بررسی تجارب زیسته زنان از پدیده چندهمسری در استان سیستان و بلوچستان:مطالعه پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

محمد علی پور؛ احمدرضا اکبری؛ سیما بدیعی؛ زینب عبدالهی


مفهوم‌سازی کاربردی «مراقبت» در پیشگیری از بحران‌های خانواده: مروری سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

اعظم کلائی؛ خدابخش احمدی نوده؛ جواد خدادادی سنگده؛ ابراهیم نعیمی


پیش بینی میزان رغبت به ازدواج بر اساس کیفیت زندگی و عملکرد خانواده در دختران مجرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

آزاده ابویی؛ مینا مارزی؛ فاطمه عاصی حداد؛ محسن سعیدمنش


بررسی پدیداری تجربه زندگی دختران نوجوان در خانواده های ناتنی و ارتباط بامادرخوانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

زهرا پورسید آقایی؛ زهرا خلخال؛ مرضیه مدنی فر؛ زهرا امان اللهی؛ کوثر دهدست؛ فاطمه قاسمی نیایی


بررسی و تحلیل گفتمان اخبار خشونت خانگی در بستر رسانه‌های مجازی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1403

کوثر دهدست؛ فاطمه قاسمی نیایی؛ نفیسه درخشان


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس معنای سوگ

دوره 19، شماره 1، فروردین 1403

داود فتحی؛ احمدرضا کیانی؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ علی شیخ الاسلامی


مقایسه مادرآزاری در بین دانش آموزان شهری و روستایی شهر دورود

دوره 19، شماره 1، فروردین 1403

ذبیح اله عباس پور؛ محمد سالاروند؛ رضا خجسته مهر


تدوین الگوی مشاوره‌ای بر اساس آموزه‌های اسلامی صبر و بخشش بر مدیریت هیجانات زوجین

دوره 19، شماره 1، فروردین 1403

نفیسه احمدی؛ ناصر یوسفی؛ کیومرث بشلیده


تحلیل مفهوم اخلاق‌درخانواده ازمنظرامام سجاد(ع)

دوره 18، شماره 65، دی 1402، صفحه 11-44

سیدرضا طباطبائی نیا؛ داود رنجبران؛ مریم شاهوردی؛ محمدرضا یوسفی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


ابعاد حقوقی ترمیم بکارت در ازدواج

دوره 18، شماره 65، دی 1402، صفحه 119-136

صالحه خدادادی؛ اعظم خوش صورت موفق؛ راحله کاردوانی


مطالعه تاثیر روان‌درمانی گروهی با رویکرد یکپارچه توحیدی بر افسردگی زنان

دوره 18، شماره 65، دی 1402، صفحه 229-248

محمد حسین شریفی نیا؛ زهرا رحیمی یگانه


آموزه‌های نماز و تعالی خانواده اسلامی(مطالعه کیفی)

دوره 18، شماره 65، دی 1402، صفحه 249-268

احمد عباسی دره بیدی؛ طیبه زارعی


نقش میانجی انعطاف‌پذیری خانواده در ارتباط بین دینداری با بحران هویت دختران نوجوان

دوره 18، شماره 64، مهر 1402، صفحه 179-196

مهری الیاسی؛ مونا برادران خانیانی؛ نسرین واسعی؛ آنیتا فراستی