دوره و شماره: دوره 18، شماره 63 - شماره پیاپی 2، تیر 1402 (تابستان 1402) 

مقاله پژوهشی

سنتزپژوهی شناسایی ابعاد و مولفه های فرزندپروری در مادران باردار (قبل از تولد فرزند)

صفحه 11-48

یعقوب عزیزی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری؛ غلامرضا حسن زاده


مفهوم حریم خصوصی از دیدگاه زوجین: یک مطالعه پدیدار‌شناختی

صفحه 83-112

فاطمه قربانی؛ کیومرث فرح بخش؛ جواد خدادادی سنگده