دوره و شماره: دوره 18، شماره 65، دی 1402 (زمستان 1402) 

مقاله پژوهشی

تحلیل مفهوم اخلاق‌درخانواده ازمنظرامام سجاد(ع)

صفحه 11-44

سیدرضا طباطبائی نیا؛ داود رنجبران؛ مریم شاهوردی؛ محمدرضا یوسفی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


الگوی انگیزش فرزندآوری مبتنی بر تجارب زیسته خانواده‌های تک فرزند و بیشتر از دو فرزند

صفحه 45-68

به رزان حسینی؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمدحسین سالاری فر


ابعاد حقوقی ترمیم بکارت در ازدواج

صفحه 119-136

صالحه خدادادی؛ اعظم خوش صورت موفق؛ راحله کاردوانی