دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، بهار 1399 
1. تحلیل جامعه شناختی نگرش والدین نسبت به ترجیح جنسی ترجیح مند براساس نظریهGT

صفحه 7-26

فهیمه کلباسی اصفهانی؛ بهزاد هاشمیان؛ ایمان احمدی سرابی؛ سهیلا نیکبخش


2. تأثیر مشاوره مسیر شغلی بر دغدغه‌های خانوادگی زنان شاغل در صنعت

صفحه 27-43

سارا محمدی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان؛ حمیدرضا عریضی


4. تبیین حق جنسی زوجین در بستر متون فقهی و حقوقی

صفحه 67-92

مرضیه شعربافچی؛ سهیلا صادقی فسایی؛ هاجر آذری؛ عزت السادات میرخانی


7. اثر علیّ جهتگیری دینی و شوخ طبعی بر فشار روانی با میانجی گری خوش بینی

صفحه 125-148

کریم سواری؛ محمد امین بیستون؛ عبدالکاظم نیسی؛ سحر صفرزاده