نویسنده = معصومه اسمعیلی
تعداد مقالات: 8
1. نقش رعایت حریم های ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل: یک مطالعه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

مژگان کارشناس؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان


2. تدوین الگوی راهبردهای انطباقی مادران در رویارویی با مسائل نوپدید نوجوانان

دوره 14، شماره 50، بهار 1399، صفحه 45-66

سمیرا هاشمی؛ معصومه اسمعیلی؛ محمد عسگری؛ سمیه کاظمیان


4. مطالعه کیفی نقش زبان در روابط زوجهای متعارض، رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 27-65

رحیم ملایی؛ معصومه اسمعیلی؛ محمدحسن ملایی


5. بررسی تأثیر الگوی مشاوره‌ای اسمای حسنا بر اصلاح تصور زنان متأهل نسبت به خداوند

دوره 12، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 7-29

طیبه شکیبایی؛ اقبال زارعی؛ معصومه اسمعیلی؛ موسی جاودان


6. بررسی مقایسه‌ای ازدواجهای پایدار رضایتمند و ازدواجهای در حال جدایی (مطالعه کیفی)

دوره 11، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 7-39

ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ احمد برجعلی


7. اثر بخشی آموزش الگوی روابط کلامی بر کاهش تعارضات مادر ـ دختر مبتنی بر آیات قرآن کریم

دوره 10، شماره 34، بهار 1395، صفحه 7-24

مریم قاسمی؛ معصومه اسمعیلی؛ سید محمد کلانتر کوشه