دوره و شماره: دوره 15، شماره 51، تابستان 1399 
5. رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل‌کننده دینداری

صفحه 91-115

عباس‌علی هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ مژگان آگاه هریس؛ فرشته موتابی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


7. اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری گروهی و درمان مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع دو

صفحه 151-168

روناک طاهر پور دری؛ حمیدرضا حاتمی؛ حسن احدی؛ غلامرضا ذاکری‌پور؛ مریم کلهرنیا گل کار