کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
رابطه رضایت زناشویی با ذهن آگاهی در زوجین: نقش میانجی نظریه ذهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

طاهره فضائلی؛ حسن حیدری؛ رحیم حمیدپور


رابطه ناگویی هیجانی و رضایت زناشویی:مطالعه فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

بهمن اسماعیلی انامق؛ حسین پاک نژاد؛ محمد نریمانی


پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس راهبردهای تحقق انگیزه روانی بنیادین آشکار پیشرفت و مدیریت خود

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 185-205

جواد صالحی فدردی؛ مرضیه رضائی؛ گودولا ریتز شولته؛ حسین کارشکی؛ زهره سپهری شاملو


ملاک‌های توافق مالی زوجین هر دو شاغل و بررسی نقش آن بر روابط زناشویی

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 311-337

حدیث چراغیان؛ زهرا امان اللهی؛ مریم کاکاوندی؛ مژگان کارشناس


تدوین مدل علی پایداری و رضایت زناشویی براساس خصایص زناشویی با میانجی‌گری مدیریت تعارض

دوره 18، شماره 62، اردیبهشت 1402، صفحه 173-193

فرشته اکبری؛ مختار عارفی؛ امید مرادی


تدوین الگوی ارتقای رضایت زناشویی و بررسی اثربخشی آن در کاهش گرایش به طلاق

دوره 15، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 55-84

عفت یحیایی راد؛ حسین سلیمی بجستانی؛ محمد عسگری؛ کیومرث فرح بخش


بررسی رابطه متغیرهای سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی زنان

دوره 13، شماره 44، آذر 1397، صفحه 109-130

محبوبه مرادی؛ رضا کرمی نیا؛ حمیدرضا حاتمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


روابط چندگانه سبکهای دلبستگی، ابعاد شخصیت و رضایت زناشویی با پیمان‌شکنی زناشویی

دوره 9، شماره 29، بهمن 1393

عباس سامی؛ علی محمد نظری؛ علی محمد نظری؛ فرشاد محسن زاده؛ فرشاد محسن زاده؛ مهدی طاهری