دوره و شماره: دوره 17، شماره 58، اردیبهشت 1401 (فصلنامه بهار ) 

مقاله پژوهشی

بسط مفهومی تعارض همسران از منظر اخلاق مبتنی بر آثار اخلاقی امام خمینی (رحمةالله)

صفحه 11-41

مرضیه مدنی فر؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد عسگری


تحلیل موضوعی شاخص‌های سلامت جنسی زوجین و بررسی و تدوین آن از منظر قرآن کریم

صفحه 67-112

نرگس وحیدنیا؛ خدابخش احمدی نوده؛ مژگان مردانی‌راد؛ نورعلی فرخی