کلیدواژه‌ها = طلاق
شناسایی نقش والدین در سازگاری دختران جوان با طلاق

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 33-51

زهره صالح بیگی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ کیومرث فرح بخش


تبیین جامعه‌شناختی طلاق با فرا تحلیل پژوهش‌های انجام شده

دوره 16، شماره 56، آذر 1400، صفحه 157-191

محمدرضا پویافر؛ غلامرضا تاج بخش


مطالعه تطبیقی سازش در دعاوی خانوادگی در کنوانسیون سنگاپور 2019، حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 31-48

رضا معبودی نیشابوری؛ سید علیرضا رضایی


بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در استانهای ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی

دوره 11، شماره 34، اردیبهشت 1395، صفحه 135-154

فائزه دلدار؛ محمدعلی فلاحی