نویسنده = حسین حسینی جیردهی
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی برصمیمیت زناشویی زنان متاهل

دوره 6، شماره 18، مرداد 1390

سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی؛ ملیحه طباطبایی


تأثیر عوامل خانوادگی و شخصیتی بر فرار دختران از خانه

دوره 6، شماره 18، مرداد 1390

روشنک خدابخش؛ کامران گنجی؛ رزیتا ذبیحی؛ مهرداد نادری فر


بررسی رابطه هوش معنوی با هوش هیجانی دربین دختران دانشجوی دانشگاه الزهرا(س)

دوره 6، شماره 17، فروردین 1390

سیمین حسینیان؛ مهرانگیز شعاع کاظمی؛ زهرا چابکی نژاد


بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال زنان در استان سیستان و بلوچستان

دوره 6، شماره 17، فروردین 1390

مجنبی عباسیان؛ حسین ابراهیم زاده اسمین؛ نورمحمد ناظریان؛ یونس ایرندگانی


اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی-لجبازی

دوره 5، شماره 15، فروردین 1388

زینب عباسی مکوندی؛ رقیه موسوی؛ علیرضا مرادی؛ سعید اکبری زردخانه


نقش زنان در ارتقای سرمایه اجتماعی

دوره 3، شماره 12، اردیبهشت 1387

افسر افشار نادری


زنان در نیروهای نظامی «گفتگوی جامعه شناختی برای انسجام یگانی»

دوره 3، شماره 12، اردیبهشت 1387

مارینا نوشیاری؛ داود علمایی؛ حجت الله مرادی


زنان در جنگ

دوره 4، شماره 12، فروردین 1387

دیانا سانبرو


معرفی کتاب : زنان در سیاست معاصر

دوره 3، 10و11، دی 1386

وندی استاکس؛ امیر میرزا عطاری