بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال زنان در استان سیستان و بلوچستان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

چکیده نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می­ توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی کرد. در جهت این پویایی بی ­تردید زنان به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند، زیرا هدف هر جامعه ­ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی ومیزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان می باشد. بنابراین این مقاله به بررسی مشارکت اقتصادی، اشتغال و بیکاری زنان استان سیستان و بلوچستان در دوره 1335- 1385 می­ پردازد..نتایج به دست آمده نشان می­ دهد که با وجود پیشرفت­ های نسبی طی دهه­ های گذشته،  میزان فعالیت و اشتغال زنان در استان نسبت به مردان  استان و زنان استان­ های دیگر پایین ­تر است. این حقیقت که میزان فعالیت زنان برای مدت چهل سال بدون تغییر باقی مانده است، نیاز به توجه جدّی نیاز دارد..با این وجود، هنوز بنا به دلایل زیادی به اهمیت و لزوم شرکت زنان در فعالیت­ های اقتصادی و مشارکت مستقیم در تولید ملی توجه شایسته­ ای نشده است.

کلیدواژه‌ها