نقش بسیج خواهران در مدیریت بحران و امداد روان شناختی به قربانیان بلایای طبیعی- با تأکید بر تجارب زلزله بم

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)/دانشگاه جامع امام حسین (ع)

کلیدواژه‌ها