فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در اشتغال زایی و بهره وری زنان (با تأکید بر زنان روستایی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه گیلان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

کلیدواژه‌ها