تأثیر رسانه بر افکار عمومی، با استفاده از روش تقویت افتراقی نمونه موردی، قتل ندا آقا سلطان

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)/دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

چکیده این مقاله براساس نظریه تقویت افتراقی و برجسته سازی[1] کوهن[2]، قصد دارد تا نحوه انعکاس رسانه ­ای غرب از قتل فردی به نام ندا آقا سلطان (فارغ از خود ماجرا) را بررسی و نشان دهد که رسانه ها با روش برجسته سازی و تقویت افتراقی چگونه  از راهبرد شکل­دهی[3] افکار عمومی استفاده می ­کنند. به اعتقاد برنارد کوهن، ممکن است رسانه های امروزی نتوانند به مردم بگویند چگونه فکر کنند اما به جرأت می ­توانند به مردم بگویند به چه چیزی بیاندیشند(کوهن،1993،16). مقاله حاضر حاصل تحلیل محتوای رسانه ای است که به منظور بررسی شیوه ­های رسانه ای در تأثیر گذاری بر افکار عمومی خارجی و داخلی از جریان قتل ندا آقا سلطان انجام شده است. در این مطالعه برای شناخت شیوه های مختلف برجسته سازی در رسانه ها با توجه به تاکید بر موضوع قتل ندا آقاسلطان به جستجوی کلید واژه مربوطه در رسانه های مختلف در دوره زمانی یکساله خرداد 88 تا خرداد سال 89 با روش تحلیل محتوا اقدام نمودیم. یافته ها نشان می­د هد خبر کشته شدن ندا در کل مجموعاً 1359 بار در روزنامه‌های معتبر آمریکا منتشر شد.  عملکرد رسانه ­ها از طریق برجسته سازی شامل پوشش خبری به خبر قتل و مراسم خاکسپاری و یادبود، تجمعات،  تصویر سازی مطبوعاتی – رسانه ای، آثار هنری – رسانه ای، تندیس ها جوایز و یادبودها می­ شود. در بخش نتیجه گیری و بحث نیز به مقایسه عملکرد رسانه های غربی در دو مورد مشابه پرداخته شده است. 3-Agenda Setting 4-Bernard Cohen 5-Shaping

کلیدواژه‌ها