نویسنده = ابراهیم برزگر
تعداد مقالات: 90
26. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی برصمیمیت زناشویی زنان متاهل

دوره 1390، شماره 18، تابستان 1390

سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی؛ ملیحه طباطبایی


28. تأثیر عوامل خانوادگی و شخصیتی بر فرار دختران از خانه

دوره 1390، شماره 18، تابستان 1390

روشنک خدابخش؛ کامران گنجی؛ رزیتا ذبیحی؛ مهرداد نادری فر


29. بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال زنان در استان سیستان و بلوچستان

دوره 1390، شماره 17، بهار 1390

مجنبی عباسیان؛ حسین ابراهیم زاده اسمین؛ نورمحمد ناظریان؛ یونس ایرندگانی


31. بررسی رابطه هوش معنوی با هوش هیجانی دربین دختران دانشجوی دانشگاه الزهرا(س)

دوره 1390، شماره 17، بهار 1390

سیمین حسینیان؛ مهرانگیز شعاع کاظمی؛ زهرا چابکی نژاد


34. اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی-لجبازی

دوره 1388، شماره 15، بهار 1388

زینب عباسی مکوندی؛ رقیه موسوی؛ علیرضا مرادی؛ سعید اکبری زردخانه


41. نقش زنان در ارتقای سرمایه اجتماعی

دوره 1386، شماره 12، بهار 1387

افسر افشار نادری


42. زنان در نیروهای نظامی «گفتگوی جامعه شناختی برای انسجام یگانی»

دوره 1386، شماره 12، بهار 1387

مارینا نوشیاری؛ داود علمایی؛ حجت الله مرادی


44. زنان در جنگ

دوره 1387، شماره 12، بهار 1387

دیانا سانبرو


49. فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در اشتغال زایی و بهره وری زنان (با تأکید بر زنان روستایی)

دوره 1386، 10و11، زمستان 1386

فرهود گل محمدی؛ سید مهدی میردامادی؛ محمد کریم معتمد


50. معرفی کتاب : زنان در سیاست معاصر

دوره 1386، 10و11، زمستان 1386

وندی استاکس؛ امیر میرزا عطاری