کلیدواژه‌ها = سازگاری زناشویی
پیشایندها و پیامدهای سازگاری زناشویی در زوجین راضی از زندگی زناشویی

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 79-110

ثمین راست گفتار؛ جواد خدادادی


مقایسه اثربخشی رویکردهای زوج درمانی گاتمن و هیجان‌محور بر سازگاری زوجها در خانواده

دوره 13، شماره 43، شهریور 1397، صفحه 117-132

مریم داودوندی؛ شکوه نوابی نژاد؛ ولی اله فرزاد


اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض

دوره 12، شماره 39، مرداد 1396، صفحه 45-64

سکینه فتوحی؛ نیلوفر میکائیلی؛ اکبر عطادخت؛ نادر حاجلو


اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و هیجان‌محور بر بهبود سازگاری و تعهد زناشویی زوجین

دوره 12، شماره 38، اردیبهشت 1396، صفحه 49-70

فیروزه زنگنه مطلق؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ حسن احدی؛ حمید رضا حاتمی


نقش ابعاد ساختار قدرت خانواده در سازگاری زناشویی

دوره 10، شماره 30، اردیبهشت 1394

ایمان خاکپور؛ علی محمد نظری؛ کیانوش زهراکار