نویسنده = سیمین حسینیان
تعداد مقالات: 8
1. اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد روانشناختی مثبت‌نگر فریش بر تقویت تاب‌آوری خانواده

دوره 14، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 105-127

سحر غفوری؛ طیبه زندی پور؛ سیمین حسینیان


2. تدوین الگوی بومی خانواده شادی محور با استفاده از نظریه مبنایی

دوره 13، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 7-26

منصوره سادات چاوشی؛ سیده منور یزدی؛ سیمین حسینیان


3. اثربخشی آموزش مهارت‌های برقراری ارتباط مؤثر بر بهزیستی شخصی زنان متأهل شهر تهران

دوره 1393، شماره 26، بهار 1393

مهرآور مومنی جاوید؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ سیمین حسینیان


4. اثربخشی معنادرمانی گروهی بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه

دوره 8، شماره 25، زمستان 1392

سیمین حسینیان؛ سوگند قاسم زاده؛ طیبه تازیکی


5. رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های حل تعارض در زنان متأهل

دوره 1393، شماره 24، پاییز 1392

مریم قائم مقامی؛ سیمین حسینیان؛ رؤیا رسولی


7. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی برصمیمیت زناشویی زنان متاهل

دوره 1390، شماره 18، تابستان 1390

سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی؛ ملیحه طباطبایی


8. بررسی رابطه هوش معنوی با هوش هیجانی دربین دختران دانشجوی دانشگاه الزهرا(س)

دوره 1390، شماره 17، بهار 1390

سیمین حسینیان؛ مهرانگیز شعاع کاظمی؛ زهرا چابکی نژاد