نویسنده = سیمین حسینیان
تدوین الگوی آموزش خودمراقبتی روان شناختی و اثربخشی آن بر تاب آوری دختران نوجوانان آسیب پذیر شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

طوبا اورنگ؛ سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی؛ علی اکبر ثمری


نقش میانجی‌گری خشم در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با قلدری-قربانی سایبری در دختران نوجوان

دوره 17، شماره 60، شهریور 1401، صفحه 131-153

فریبا محمدی؛ سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی؛ مژگان مردانی راد


اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد روانشناختی مثبت‌نگر فریش بر تقویت تاب‌آوری خانواده

دوره 14، شماره 47، شهریور 1398، صفحه 105-127

سحر غفوری؛ طیبه زندی پور؛ سیمین حسینیان


تدوین الگوی بومی خانواده شادی محور با استفاده از نظریه مبنایی

دوره 13، شماره 44، آذر 1397، صفحه 7-26

منصوره سادات چاوشی؛ سیده منور یزدی؛ سیمین حسینیان


اثربخشی آموزش مهارت‌های برقراری ارتباط مؤثر بر بهزیستی شخصی زنان متأهل شهر تهران

دوره 9، شماره 26، اردیبهشت 1393

مهرآور مومنی جاوید؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ سیمین حسینیان


رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های حل تعارض در زنان متأهل

دوره 8، شماره 24، آبان 1392

مریم قائم مقامی؛ سیمین حسینیان؛ رؤیا رسولی


اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی برصمیمیت زناشویی زنان متاهل

دوره 6، شماره 18، مرداد 1390

سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی؛ ملیحه طباطبایی


بررسی رابطه هوش معنوی با هوش هیجانی دربین دختران دانشجوی دانشگاه الزهرا(س)

دوره 6، شماره 17، فروردین 1390

سیمین حسینیان؛ مهرانگیز شعاع کاظمی؛ زهرا چابکی نژاد