دوره و شماره: دوره 10، شماره 31، تابستان 1394 (552) 
1. اثربخشی توانمندسازی کارکردی زوجین مبتنی بر رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زنان

محمدعلی جمشیدی؛ رقیه نوری پورلیاولی؛ مسعود جان بزرگی؛ مسعود جان بزرگی؛ محمدعلی فردین؛ محمدعلی فردین


2. فهم استفاده از چادر ملی با رویکرد پدیدار شناسی

محمد عباس زاده؛ سیده حکیمه موسوی؛ شاپور زردموی