نویسنده = کیومرث فرحبخش
شناسایی نقش والدین در سازگاری دختران جوان با طلاق

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 33-51

زهره صالح بیگی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ کیومرث فرح بخش


مفهوم حریم خصوصی از دیدگاه زوجین: یک مطالعه پدیدار‌شناختی

دوره 18، شماره 63، تیر 1402، صفحه 83-112

فاطمه قربانی؛ کیومرث فرح بخش؛ جواد خدادادی سنگده


الگوی تاب‌آوری خانواده مبتنی بر تجربیات زیسته

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 7-30

قدرت اله زارعان؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله معتمدی


مطالعه کیفی چگونگی آشنایی با همسر در زنان دارای ازدواج پایدار

دوره 16، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 7-26

مریم اعظمی؛ آسیه شریعتمدار؛ کیومرث فرح بخش


تدوین الگوی ارتقای رضایت زناشویی و بررسی اثربخشی آن در کاهش گرایش به طلاق

دوره 15، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 55-84

عفت یحیایی راد؛ حسین سلیمی بجستانی؛ محمد عسگری؛ کیومرث فرح بخش


بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی زنان خانه دار شهر تهران

دوره 7، شماره 19، مرداد 1391

مهرناز اشجع؛ کیومرث فرح بخش؛ نجمه سدرپوشان؛ زهرا ستوده