نویسنده = فریده حمیدی
تعداد مقالات: 8
1. نقش جنسیت در هوش سازمانی مدیران مدارس متوسطه‌ شهر یزد

دوره 8، شماره 25، زمستان 1392

فریده حمیدی؛ عباس موحدی نسب


6. بررسی رابطه عوامل فرهنگی خانواده با خشونت علیه زنان در شهرستان قروه

دوره 1390، شماره 17، بهار 1390

فریده حمیدی؛ اسعد محمدی؛ بهرام محمدی