کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
مؤلفه‌های الگوی مطلوب ارتباطات والدین با نوجوان: مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

ناصر باهنر؛ رضا امینی هرندی


شناسایی عوامل موثر در ضربۀ عشقی دانشجویان دختر: یک مطالعۀ کیفی

دوره 19، شماره 67، تیر 1403

یاسمن جمشیدیان نائینی؛ علی شیخ الاسلامی؛ حسین قمری گیوی؛ علی رضایی شریف


شناسایی نقش والدین در سازگاری دختران جوان با طلاق

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 33-51

زهره صالح بیگی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ کیومرث فرح بخش


شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای سیاست های کلی خانواده در ایران

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 133-156

هادی خان محمدی؛ حسین اصلی پور؛ معصومه یغمائیان؛ محبوبه عسکری باقرآبادی


تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری

دوره 14، شماره 46، خرداد 1398، صفحه 7-39

اعظم محمودزاده؛ زهرا یوسفی؛ محسن گلپرور