کلیدواژه‌ها = زوجین
رابطه رضایت زناشویی با ذهن آگاهی در زوجین: نقش میانجی نظریه ذهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

طاهره فضائلی؛ حسن حیدری؛ رحیم حمیدپور


تدوین مدل تاب‌آوری خانواده براساس دیدگاه متخصصان خانواده، زوجین و پژوهش‌ها (پژوهش کیفی)

دوره 14، شماره 46، خرداد 1398، صفحه 175-193

هاجر کریمی نژاد؛ مسعود صادقی؛ سیمین غلامرضایی


مدیریت ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر از دید مشاوره خانواده و اسلام

دوره 9، شماره 28، آبان 1393

نجمه بازیار اصفهانی؛ اعظم پرچم؛ مریم السادات فاتحی زاده