مدیریت ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر از دید مشاوره خانواده و اسلام

نویسندگان

اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه مهارتهای مؤثر در مدیریت کارامد ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر با توجه به آموزه­های دانش مشاوره خانواده و اسلام و استخراج نکات اشتراک و اختلاف دو حوزه در این موضوع است؛ بدین منظور با تکیه بر روش شهید صدر مبتنی بر اینکه برای پاسخگویی به سؤالها و نیاز­های روز از قرآن، لازم است ابتدا موضوعات در عالم خارج و   اندیشه­های بشری جستجو، و پس از بررسی و تحلیل به قرآن عرضه شود تا قرآن نیاز­ها و سؤالات بشری را پاسخ دهد. ابتدا موضوع با روش توصیفی ـ تحلیلی در حیطه مشاوره خانواده بررسی، و سپس با رجوع به منابع اسلامی (آیات و روایات) نظر اسلام در این موضوع بیان، و نقاط ضعف دانش مشاوره خانواده از طریق مباحث اسلامی تکمیل  و نقاط اشتراک و افتراق دو حوزه مطرح می­گردد. مهمترین نتایج حاکی است که ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر در مشاوره خانواده و اسلام بر مبنای اعتقاد به اصل عزت و کرامت انسانی استوار است. مدیریت ارتباط با این دو گروه در مشاوره خانواده بر اساس انسان محوری و در اسلام بر پایه توحید محوری است.

کلیدواژه‌ها