کلیدواژه‌ها = حجاب
فراتحلیل متغیرهای روان‌شناختی همبسته با حجاب و عفاف

دوره 18، شماره 63، تیر 1402، صفحه 153-180

عباس آینه‌چی؛ سمیه عرب خراسانی


مشوق ها و مصدع‎ های رعایت حجاب از نگاه دختران مقطع ابتدایی

دوره 18، شماره 62، اردیبهشت 1402، صفحه 293-322

محمود سعیدی رضوانی؛ فاطمه غلامی


دانشجویان و کنش‎های پوشش: لغزش، نرمش، ارزش

دوره 16، شماره 56، آذر 1400، صفحه 93-127

محمود سعیدی رضوانی؛ فاطمه غلامی


اعتقاد به حجاب و نگرش های مربوط به آن

دوره 8، شماره 23، مرداد 1392

معصومه طالبی دلیر؛ سیدمجتبی رضوی طوسی