کلیدواژه‌ها = احساس تنهایی
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان به مادران بر احساس تنهایی و مسئولیت‏پذیری نوجوانان دختر

دوره 17، شماره 61، دی 1401، صفحه 287-303

حسین کشاورز افشار؛ فرشته سلمانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


رابطه دوسویه احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری: پژوهشی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری

دوره 16، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 69-90

محسن نیازی؛ الهام شفائی مقدم؛ ناهید خدادادی


رابطه بین احساس تنهایی و تعهد زناشویی با میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی در زنان

دوره 14، شماره 46، خرداد 1398، صفحه 95-114

منصوره شهریاری احمدی؛ لیلا پازوکی؛ نازنین پورصدر