کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
شناسایی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری زنان مطلقه و سرپرست فرزند: یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

نسیم زکی خانی؛ خدیجه شیرالی نیا؛ ذبیح اله عباس پور


اثربخشی آموزش برنامة تاب‌آوری بر استرس فرزندپروری مادران دانش‌آموزان دختر با اختلال فلج مغزی

دوره 17، شماره 60، شهریور 1401، صفحه 223-249

خدیجه محمدی؛ پریسا تجلی؛ افسانه قنبری پناه


الگوی تاب‌آوری خانواده مبتنی بر تجربیات زیسته

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 7-30

قدرت اله زارعان؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله معتمدی


اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر در ارتقای تاب آوری و عزت نفس زنان مطلقه

دوره 13، شماره 42، اردیبهشت 1397، صفحه 97-111

عصمت اصلانی فر؛ هادی بهرامی؛ حسن اسدزاده