کلیدواژه‌ها = زنان متأهل
اثربخشی آموزش معنویت مبتنی برآموزه‌های اسلامی بر شکوفایی زنان متاهل

دوره 11، شماره 37، بهمن 1395، صفحه 77-92

زهرا شفیعی؛ رضوان السادات جزایری


رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های حل تعارض در زنان متأهل

دوره 8، شماره 24، آبان 1392

مریم قائم مقامی؛ سیمین حسینیان؛ رؤیا رسولی