کلیدواژه‌ها = تعارضات زناشویی
تعداد مقالات: 4
3. مطالعه کیفی نقش زبان در روابط زوجهای متعارض، رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 27-65

رحیم ملایی؛ معصومه اسمعیلی؛ محمدحسن ملایی


4. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تعارضات زناشویی

دوره 1392، شماره 22، بهار 1392

فاطمه عابدی؛ مهرانگیز شعاع کاظمی