کلیدواژه‌ها = عملکرد خانواده
پیش بینی میزان رغبت به ازدواج بر اساس کیفیت زندگی و عملکرد خانواده در دختران مجرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

آزاده ابویی؛ مینا مارزی؛ فاطمه عاصی حداد؛ محسن سعیدمنش


مقایسه اثربخشی درمان‌های ذهن‌آگاهی مبتنی‌بر تقویت رابطه و هیجان‌مدار بر عملکرد خانواده در زوج‌های با خودافشاگری پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

سیده طیبه انوشه؛ جهانگیر کرمی؛ سعید آریا پوران