کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
رابطه ناگویی هیجانی و رضایت زناشویی:مطالعه فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

بهمن اسماعیلی انامق؛ حسین پاک نژاد؛ محمد نریمانی


فراتحلیل متغیرهای روان‌شناختی همبسته با حجاب و عفاف

دوره 18، شماره 63، تیر 1402، صفحه 153-180

عباس آینه‌چی؛ سمیه عرب خراسانی


فراتحلیل اثربخشی درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر زوج درمانی (ایران، 1396 ـ 1385)

دوره 13، شماره 43، شهریور 1397، صفحه 33-52

انسیه محمدیاری؛ سیمین حسینیان


فراتحلیل پژوهشها در مورد میزان رابطه هوش هیجانی و کیفیت روابط زناشویی در ایران

دوره 9، شماره 28، آبان 1393

اعظم مرادی؛ سحر پژوهش؛ مرضیه نجفی؛ سودابه قلی نیا