کلیدواژه‌ها = دختران
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی مادران در اضطراب و افسردگی دختران دوره ابتدایی

دوره 11، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 113-132

خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فاطمه محمدتبار کاسگری


2. زمینه های اجتماعی- فرهنگی تک زیستی دختران

دوره 1391، شماره 21، زمستان 1391

محمدتقی کرمی قهی؛ شهربانو پاپی نژاد