کلیدواژه‌ها = نوجوان
نقش انعطاف پذیری خانواده و تمایزیافتگی مادران در خودکارآمدی نوجوانان

دوره 13، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 55-73

فاطمه اصل دهقان؛ حمید رضاییان؛ سیمین حسینیان


اثر بخشی آموزش الگوی روابط کلامی بر کاهش تعارضات مادر ـ دختر مبتنی بر آیات قرآن کریم

دوره 11، شماره 34، اردیبهشت 1395، صفحه 7-24

مریم قاسمی؛ معصومه اسمعیلی؛ سید محمد کلانتر کوشه