کلیدواژه‌ها = سلامت روانی
اثر بخشی آموزش ایمن‌سازی روانی مایکنبام بر بهبود سلامت روانی زنان متقاضی طلاق

دوره 13، شماره 42، اردیبهشت 1397، صفحه 127-142

مریم جلالیان لرکی؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ حمید رضا مهاجرانی


اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی و سازگاری اجتماعی همسران جانبازان

دوره 10، شماره 30، اردیبهشت 1394

عبدالحسن امیری؛ حجت اسفندیاری؛ مهنا غلامی