نویسنده = محسن نیازی
عوامل مؤثر بر طلاق در جامعه ایرانی؛ الگویابی با استفاده از روش دیمتل

دوره 17، شماره 61، دی 1401، صفحه 175-197

سمیه میری؛ سپیده مقصودی؛ محسن نیازی


رابطه دوسویه احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری: پژوهشی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری

دوره 16، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 69-90

محسن نیازی؛ الهام شفائی مقدم؛ ناهید خدادادی


طراحی الگوی معیارهای همسرگزینی در جامعه ایران

دوره 14، شماره 48، آبان 1398، صفحه 121-144

محسن نیازی؛ سمیه میری؛ علی فرهادیان